Prof. Dr. Saim Kılıç

Akademisyen, Yönetici & Danışman

Hakkımda

Prof. Dr. Saim Kılıç

profile

Prof. Dr. Saim Kılıç

profile

1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden yüksek derece ile mezun oldu. 2001 yılında ABD’de University of Illinois at Urbana-Champaign’de Finans yüksek lisansını, 2002 yılında Ankara Üniversitesi’nde MBA yüksek lisansını, 2007 yılında Gazi Üniversitesi’nde Muhasebe-Finans alanında doktorasını yüksek derece ile tamamladı. 2005/2006 akademik yılında Londra’da Greenwich Üniversitesi’nde araştırma yaptı. Hazırladığı doktora teziyle 2008 İktisadi Araştırmalar Vakfı Ünal Aysal Ödülünü kazandı. 2012 yılında Finans Doçenti, 2017 yılında İşletme/Finans Profesörü oldu.

1994 yılında Sermaye Piyasası Kurulu’nda Uzman Yardımcısı olarak başladığı iş hayatında, 20 yıl boyunca; Sermaye Piyasası Kurulu’nda Uzman/Başuzman, Başbakanlık’ta Başbakan Yardımcısı Danışmanı, Cumhurbaşkanlığı’nda Görevli Uzman, Borsa İstanbul’da Denetim ve Gözetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Yardımcısı, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda Genel Müdür Yardımcısı, Dünya Borsalar Federasyonu ile Avrasya Borsalar Federasyonu’nda Düzenlemeler Komitesi Üyesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevler üstlendi.

2014 yılında, kamudan ayrılarak özel sektöre geçti. Bu tarihten sonra IC Enerji A.Ş.’de, Altınbaş Holding A.Ş.’de, Sümer Varlık Yönetim Şirketi A.Ş.’de, Sümer Faktöring A.Ş.’de Yönetim Kurulu Danışmanı; Torunlar GYO'da Alpet A.Ş.’de, Assos Kuyumculuk A.Ş.’de, Transal Denizcilik A.Ş.’de, Atak Madeni Yağ A.Ş.’de, Boğaziçi Grup A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Halen Özak GYO, Marcegaglia TR ve Alnus Yatırım şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Söz konusu şirketlerde Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi gibi komitelerin Başkanlıklarını da yürütmüştür/yürütmektedir. Türkiye-Macaristan İş Konseyi üyesidir. GYODER Yönetim Kurulu Üyesidir. Ayrıca, 2014 yılından bu yana, Altınbaş Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde Öğretim Üyesi ve Rektör Başdanışmanı olup; işletme, finans ve kurumsal yönetim alanlarında dersler vermektedir.

Sermaye piyasalarında çalışma/faaliyette bulunma yeterliliğini ölçen tüm SPK Lisanslarına (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisansı, Türev Araçlar Lisansı, Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Lisansı, Bağımsız Denetim Lisansı, Konut ve Gayrimenkul Değerleme Lisansı) sahip bulunmaktadır.

Prof. Dr. Saim Kılıç’ın; "Sermaye Piyasasında Yatırımcıların Korunması: Güvence Fonları" (1997), "Türkiye'deki Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi" (2002), "Sermaye Piyasası Düzenlemelerinde Fayda-Maliyet Analizleri: Teoriler, Araçlar ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma" (2008) ve Prof. Dr. Ali Alp ile birlikte kaleme aldığı "Kurumsal Yönetim: Nasıl Yönetilmeli?" (2014) ile "Patronun CEO'su" (2018) isimli kitapları vardır. Prof Saim Kılıç, 2019 yılında, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından verilen "Kurumsal Yönetime Katkı Ödülü"ne layık görülmüştür.

Güncel

Prof Saim Kılıç, 15.11.2019 tarihinde, İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından verilen "Kurumsal Yönetime Katkı Ödülü"nü aldı.

...
...

Yeni kitabımız “Patronun CEO’su” (Mart 2018) tüm kitapçılarda!

...
...
...

Hizmetler

25 yıl aşkın bir süre Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu gibi kurumlarda üst düzey görevlerde bulunmuş; özel sektörde finans, sanayi, gayrimenkul, enerji ve ticaret şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Danışman olarak görevler almış; sermaye piyasalarında çalışma/faaliyette bulunma yeterliliğini ölçen tüm SPK lisanslarını elde etmiş; finans, sermaye piyasası, borsacılık, finansal yönetim ve kurumsal yönetim alanlarında ödüllü akademik çalışmalar yapmış olan Prof Dr. Saim Kılıç, hem pratik hem de teorik bilgilerini harmanlamak suretiyle aşağıdaki alanlarda danışmanlık hizmeti sunmakta ve/veya görevler almaktadır:

 • Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği
 • Yönetim Kurulu Danışmanlığı
 • Şirket Yönetiminin Tasarımı
 • Halka Açılma/Halka Arz (IPO)
 • Kurumsallaşma/Kurumsal Yönetim
 • İç Kontrol/İç Denetim/Risk Yönetimi
 • Kurumsal Finans/Finansal Yönetim
 • Sermaye Piyasaları ve Borsacılık
 • Sermaye Piyasası ve Ticaret Hukuku
 • Finansal Kurum ve Kuruluşlar
 • Yatırımcı İlişkileri
 • Mevzuata Uyum

Kitaplar

...

Patronun CEO’su

Tarih
Şubat 2018
Yayın Yeri
Nobel – Altınbaş Üniversitesi Yayınları

...

Kurumsal Yönetim - Nasıl Yönetilmeli?

Tarih
Ocak 2014
Yayın Yeri
Doğan Kitap

...

Sermaye Piyasası Düzenlemelerinde Fayda-Maliyet Analizleri: Teoriler, Araçlar ve Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma (Ödül Kitap)

Tarih
Aralık 2008
Yayın Yeri
İktisadi Araştırmalar Vakfı Yayını

...

Türkiye’deki Yatırım Fonlarının Performanslarının Değerlendirilmesi

Tarih
Kasım 2002
Yayın Yeri
İMKB Yayını

...

Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması: Güvence Fonları

Tarih
Ekim 1997
Yayın Yeri
SPK Yayını

Makaleler

S.Kılıç (2019). Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Vergi Dairelerine Sundukları Mali Tabloların Açıklanması Piyasada Yanıltıcı Etki mi Yaratıyor? Aurum Journal of Social Sciences, 4 (1), 69-79. TR / EN
S.Kılıç (2019), Geleceğe Yönelik Değerlendirmelere İlişkin Özel Durum Açıklamalarının Pay Senedi Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Borsa İstanbul Örneği, Business and Economics Research Journal, 10(4), 833-844. TR / EN
E. Kadıoğlu, S.Kılıç, E.A. Yılmaz (2017), Testing the Relationship between Free Cash Flow and Company Performance in Borsa İstanbul, International Business Research, Vol.10, No.5, 148-158 TR / EN
Kadıoğlu, S.Kılıç, N. Öcal (2016), Determinants of Price Volatility of Futures Contracts: Evidence from an Emerging Market, Journal of Applied Finance & Banking, Vol. 6, No. 2, 103-115 TR / EN
E.Kadıoğlu, S.Kılıç (2015), Vadeli İşlem Sözleşmelerinde Vade Etkisi: Türkiye Örneği, Ege Bakış Dergisi, 2015 (3): 421-433 TR / EN
E.Kadıoğlu, G. Küçükkocaoğlu, S.Kılıç (2015), Closing Price Manipulation in the Borsa Istanbul and the Impact of Call Auction Sessions, Borsa Istanbul Review, 15(3):213-221 TR / EN
S.Kılıç, A. Alp, İ.U.Delikanlı (2014), “Borsa Şirketlerinde Genel Kurula Katılma ve Oy Haklarının Kullanılması: Pay Blokajı Şartının Kaldırılması Sonrasındaki Uygulama, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt:8, Sayı: 2, s.75-98. TR / EN
İ.U.Delikanlı, A.Alp, S.Kılıç (2012) “Gölge Bankacılığa Karşı Alınabilecek Önlemler: Hakim Ortaklara Kredi Kullandırımına İlişkin Türkiye Örneği”, İMKB Dergisi, Cilt:12, Sayı:48 TR / EN
S.Kılıç (2011), “İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine Dahil Olan Şirketlerin Getiri Performanslarının Ölçülmesi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl:48, Sayı:552, ss.45-58. TR / EN
B.Günalp, E.Kadıoğlu, S.Kılıç (2011) “Nakit Temettü Bilgisinin Açıklanmasının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisi ve Vergi Etkisi Hipotezi: Türk Sermaye Piyasası Örneği”, Euroconference 2011: Crises and Recovery in Emerging Markets, İzmir, 28 June 2011 TR / EN
A.Alp, Ü.Ban, K.Demirgüneş, S.Kılıç (2010), “Türk Bankacılık Sektöründe Karlılığın İçsel Belirleyicileri”, İMKB Dergisi, Yıl:12, Sayı:46, ss.1-13 TR / EN
B.Günalp, E.Kadıoğlu, S.Kılıç (2010), “Nakit Temettü Bilgisinin Hisse Senedi Getirisi Üzerinde Önemli Bir Etkisi Olup Olmadığının İMKB’de Test Edilmesi”, H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 28, Sayı 2, s.47-69. TR / EN
F. Bostancı, S.Kılıç (2010), “Şirketlerde Halka Açıklık Oranının Piyasa Performansına Etkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üzerine Amprik Bir Çalışma”, İMKB Dergisi, Yıl:12, Sayı:45, pp.1-25. TR / EN
S.Kılıç (2010), “Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Halka Açılmalara Etkisi”, Anonim Şirketler Sermaye Piyasası Hukukunda Güncel Gelişmeler Türk-Alman Sempozyumu, 25-26 Haziran 2010, İstanbul. TR / EN
S.Kılıç, A. Alp, A.Şahin (2009), “Türk Sermaye Piyasalarında Uzlaşma Yetkisi Önerisi”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi, Cilt:3, Sayı: 1., s.37-62. TR / EN
S.Kılıç, A.Alp, Ö.Kaymaz (2009), “Türkiye’de Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Uyum Maliyetleri Halka Açılmaları Gerçekten Etkileyecek Boyutta Mı?”, İMKB Dergisi, Yıl:11, Sayı:41, pp.1-24. TR / EN
S.Kılıç, A.Alp, Ö.Kaymaz (2008), “Türkiye’de Aracı Kurumların Sermaye Piyasası Düzenlemelerine Uyum Maliyetleri”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Cilt:23, Sayı:269, s.73-93. TR / EN
S.Kılıç (2008), “Halka Açık Şirketlerin Kamuyu Aydınlatma, Şeffaflık ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Açısından Mevzuata Uyum Kapasitelerinin Geliştirilmesi”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:10,Sayı:56 TR / EN
A.Alp, S.Kılıç (2007), “Düzenlemelerde Kaliteyi Sağlamak Amacıyla Düzenleyici Rejimin Tasarlanması: Türk Düzenleyici Sisteminin Bir Değerlendirmesi”, İMKB Dergisi, Yıl:10, Sayı:37, pp.35-57. TR / EN
S.Kılıç (1997), “Sermaye Piyasasında Güvence Fonları”, Active Bankacılık ve Finans Dergisi, Yıl:1, No:4 TR / EN

Röportajlar

...

Altınbaş Üniversitesi Kantin Dergisi’nin Nisan 2016 sayısında Saim Kılıç ile yapılan “Marka Hocalarımız” başlıklı röportaj

...

Saim Kılıç ve Ali Alp'in BİMSA E-Bülteni Haziran 2014 sayısında çıkan "Şirketlerde büyümenin kalıcı olabilmesi için en önemli araç, kurumsal yönetimdir" başlıklı röportajı

...

Saim Kılıç'ın Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği tarafından çıkarılan Hissedar Dergisi’nin 2014/14 sayısında çıkan "Kurumsal Yönetimin Artan Önemi" başlıklı röportajı

İletişim

Prof. Dr. Saim Kılıç ile iletişime geçmek için, Saim Kılıç’ın aşağıda yer alan sosyal medya hesaplarından mesaj atabilirsiniz. Sosyal medya hesabınız yoksa, aşağıdaki formu doldurmak suretiyle de ulaşabilirsiniz.